english versionversion françaiseversión española

 

 

 

Si es preveu utilitzar el nom de domini com a marca:


(limitat als titulars o llicenciataris exclusius de marques registrades a Andorra, de les quals pot ser titular qualsevol persona, amb independència del seu lloc de residència o nacionalitat)

1. Ser titular o llicenciatari exclusiu d’una marca verbal registrada a Andorra. Les persones no residents a Andorra requereixen estar representades davant de l’Oficina de Marques del Principat d’Andorra (OMPA) per un mandatari acreditat (http://www.ompa.ad/catala/marques/represen.htm).

2. Sol·licitar l’autorització d’utilització de ".ad" en un nom de domini davant del Servei de Signes d’Estat. El nom de domini sol.licitat ha de ser idèntic a la marca verbal registrada.

3. Obtenir una adreça IP. Pot ser una adreça IP atorgada pel Servei de telecomunicacions d’Andorra (STA) o per qualsevol altre Local Internet Registry autoritzat pel Réseaux IP Européens (RIPE) (http://www.ripe.net) o l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) (http://www.icann.org).

4. Un cop obtinguda l’autorització del Servei de Signes d’Estat i una adreça IP, sol·licitar al Servei de Telecomunicacions d’Andorra (STA), com a gestionador del NIC ".ad", la vinculació del nom de domini autoritzat amb l’adreça IP (formulari tècnic).

5. Si es vol tenir un servei d'hosting, contractar amb un servei d'hosting andorrà (Proveïdors d'Internet) o qualsevol altre.

© All rights reserved.