english versionversion françaiseversión española

 

 

 

Si es preveu utilitzar el nom de domini com a marca:


(limitat als titulars o llicenciataris exclusius de marques registrades a Andorra, de les quals pot ser titular qualsevol persona, amb independència del seu lloc de residència o nacionalitat)

1. Ser titular o llicenciatari exclusiu d’una marca verbal registrada a Andorra. Les persones no residents a Andorra requereixen estar representades davant de l’Oficina de Marques del Principat d’Andorra (OMPA) per un mandatari acreditat (http://www.ompa.ad).

2. Sol·licitar l’autorització d’utilització de ".ad" en un nom de domini davant del Servei de Signes d’Estat. El nom de domini sol.licitat ha de ser idèntic a la marca verbal registrada.

3. Obtenir una adreça IP. Pot ser una adreça IP atorgada pel Servei de telecomunicacions d’Andorra (STA) o per qualsevol altre Local Internet Registry autoritzat pel Réseaux IP Européens (RIPE) (http://www.ripe.net) o l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) ( http://www.icann.org).

4. Un cop obtinguda l’autorització del Servei de Signes d’Estat i una adreça IP, sol·licitar al Servei de Telecomunicacions d’Andorra (STA), com a gestionador del NIC ".ad", la vinculació del nom de domini autoritzat amb l’adreça IP ( formulari tècnic) .

5. Si es vol tenir un servei d'hosting, contractar amb un servei d'hosting andorrà (Proveïdors d'Internet) o qualsevol altre.

© All rights reserved.