english versionversion françaiseversión española

 

 

 

SIGNES D'ESTAT (Legislació aplicable):

Llei sobre la utilització dels signes d'Estat.

Reglament d’execució de la Llei sobre la utilització del signes d’Estat per a la utilització de ".ad" com a element d’un nom de domini.

NOMS COMERCIALS:

Llei de noms comercials, denominacions socials i rètols d’establiment.

Reglament d’execució de la Llei de noms comercials, denominacions socials i rètols d’establiment.

MARQUES:

http://www.ompa.ad

 

 

 

 

 

© All rights reserved.