english versionversion françaiseversión española

 

 

 

Si es preveu utilitzar el nom de domini com a nom comercial


(limitat als titulars de noms comercials registrats a Andorra, dels quals únicament poden ser titulars les empreses andorranes)


1. Ser titular d’un nom comercial registrat a Andorra (aquest supòsit està reservat a nacionals andorrans o a residents a Andorra durant més de 20 anys).

2. Sol·licitar l'autorització d'utilització de "ad" en un nom de domini davant del Servei de Signes d'Estat. El nom de domini sol·licitat ha de ser idèntic al nom comercial registrat.

3. Obtenir una adreça IP. Pot ser una adreça IP atorgada pel Servei de Telecomunicacions d’Andorra (STA) o per qualsevol altre Local Internet Registry autoritzat pel Réseaux IP Européens (RIPE) ( http://www.ripe.net) o l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) ( http://www.icann.org).

4. Un cop obtinguda l’autorització del Servei de Signes d’Estat i una adreça IP, sol·licitar al Servei de Telecomunicacions d’Andorra (STA), com a gestionador del NIC ".ad", la vinculació del nom de domini autoritzat amb l’adreça IP ( Formulari Tècnic ).

5. Si es vol tenir un servei d'hosting, contractar amb un servei d'hosting andorrà (Proveïdors Internet d'Andorra) o qualsevol altre.

 

 

 

© All rights reserved.